پروانه بهره برداری

پروانه‌هاي بهره برداری و نگهداری (O&M)

 پروانه‌ي بهره‌برداري و نگهداري از نيروگاه، مجوزي است که به استناد ماده 5 و 6 قانون سازمان برق ايران، از سوي معاونت
برق و انرژي وزارت نيرو به شرکت‌هاي متقاضي بهره‌برداري و نگهداري از نيروگاه‌ها که واجد صلاحيت‌هاي فني و اقتصادي
مرتبط اند، اعطا مي گردد.

مالکان نیروگاه برای دریافت پروانه‌ی بهره برداري(براي توليد برق)، به منظور بهره برداری و نگهداری از نیروگاه خود باید از دارندگان
پروانه بهره برداری و نگهداری (O&M) که تخصص لازم را متناسب با نوع واحد تولیدی نیروگاه دارا می باشند، استفاده کنند.
نکات مهم در مورد صدور پروانه بهره‌برداري و نگهداري:
 
1- مطابق با ماده‌ی 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مدت زمان اعطای پروانه به شرط کامل بودن مدارک و
رسیدن پاسخ تاییدیه ها در زمان مناسب، حداکثر یك ماه کاري پس از دریافت فرم درخواست تکمیل‌شده‌ی متقاضی توسط دفتر
راهبري و نظارت امور برق خواهد بود.

2- فرايند تمديد پروانه و نكات مرتبط به آن:
الف) تمامي دارندگان پروانه چنانچه براي تمديد پروانه قصد اقدام دارند مي‌بايست 2 ماه قبل از پايان اعتبار پروانه خود اقدام به
تمديد نمايند.
ب) تمامی دارندگان پروانه در صورتی که در مهلت قانونی مقرّر (2ماه قبل از پايان اعتبار پروانه) برای تمدید پروانه اقدام نکنند،
در خواست انها برای تمدید، مشابه درخواست متقاضیانی است که برای اولین بار اقدام به دریافت پروانه می‌کنند و مدت اعتبار و
شیوه‌ی تمدید پروانه، مشابه متقاضیان مذکور می باشد

 

دسترسی فایل