قراردادها

 
 
نمونه قراردادهاي خريد برق از نيروگاه‌هاي بزرگ، مولدهاي مقياس کوچک و تجديدپذيرها  
1
 
نيروگاه بزرگ : 

 1- 1- قرارداد مهر شده + ابلاغيه،
 1-2-  موافقتنامه، 
 1-3- شرايط عمومي،
 1-4 -شرايط خصوصي

 
2 مولد مقياس کوچک
- اطلاعیه های نرخ پایه تبدیل انرژی
- دستورالعمل و تعیین نرخ
-
تفاهم نامه ها
- بخش نامه ها و ابلاغیه ها
- مولدهای مستقل
- مجوز تامین 1000 مگاوات
- گزارش ها
 
3 حوزه‌ي بازار برق شامل:
 قرارداد خدمات انتقال ( شرکت مدیریت شبکه برق ایران )
 قرارداد خرید برق
 قرارداد دوجانبه برق
 قرارداد فروش برق

 
4 نيروگاه تجديدپذير (سایت سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق ساتبا)
5  توليد تجديدپذير توسط مشترکین ( سایت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ساتبا)