تولید (پروانه ها)

انتقال

- پروانه صادرات و واردات برق
- پروانه انتقال برق
- پروانه بهره برداری و نگهداری از شبکه انتقال

اطلاعیه

- اطلاعیه (کار مزد - حق الامتیاز پروانه های صنعت برق )
- لیست شرکت های دارای پروانه 

- شناسه واريز و راهنماي دريافت انواع پروانه هاي فعاليت در صنعت برق
- تماس با ما

- اطلاعیه ها/ دستورالعمل ها
- نمونه قراردادها


جهت اخذ اطلاعات مربوط به احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير به سايت سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا) مراجعه
نماييد.


جهت اطلاع از شيوه ارسال مدارک و مستندات براي درخواست صدور پروانه، شيوه‌ تهيه‌ تعهدنامه‌ دارنده‌
پروانه و مدارك لازم برای تحويل پروانه به اين صفحه مراجعه نماييد.