انتقال (پروانه صادرات)

پروانه صادرات و واردات برق

با عنایت به دستورالعمل صادرات برق موضوع ابلاغیه شماره 92/24426/30/100 مورخ 92/05/05 برای متقاضیان
صادرات به کشورهای دیگر صادر می شود

دریافت فایل دستورالعمل صادرات برق
برای اخذ پروانه صادرات و واردات برق لطفاً فرم درخواست و تعهدنامه زیر را دریافت کنید.
فرم درخواست باید دارای مهر شرکت و امضای مدیرعامل در تمامی صفحات باشد.
همچنین تعهدنامه باید در سربرگ شرکت و به امضای تمامی صاحبان امضای شرکت برسد.1
 

* آخرين به‌روزرساني: 1399/06/31
 

اطلاعیه:
صدور و تمدید پروانه صادرات و واردات برق صرفاً بصورت الکترونیکی، از طریق سامانه جامع مدیریت پروانه های
صنعت برق به نشانی   http://license.moe.gov.ir انجام می شود لذا نیازی به مکاتبه و ارسال مدارک مورد نیاز
به صورت فیزیکی نیست.
 

دسترسی فایل