پروانه خرده فروشی برق

پروانه خرده فروشی برق

 
دامنه کاربرد پروانه خرده فروشی برق

«بازرگانی برق» - مشتمل بر فروش برق به مشترکین - از مصادیق خارج از صدر اصل 44 است و به استناد جز 1 بند الف سیاست‌های کلی اصل 44، دولت حق فعالیت اقتصادی در این حوزه را ندارد و به‌تبع آن به‌منظور ایجاد شرایط لازم برای ورود اشخاص جدید در این حوزه، شکل‌دهی سازوکار مدیریت چرخه عمر پروانه‌ها در حوزه خرده‌فروشی برق ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. لذا به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه بازار خرده‌فروشی برق و حصول اطمینان از رفتار رقابتی «دستورالعمل اجرای پروانه خرده‌فروشی برق» تدوین شده است.

 
اقدامات، مستندات و مراحل لازم برای دریافت پروانه خرده فروشی برق

1- با توجه به اینکه تمامی مراحل لازم برای درخواست پروانه خرده‌فروشی بصورت کاملا اینترنتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق سامانه جامع مديريت پروانه هاي صنعت برق به آدرس  http://license.moe.gov.ir صورت می‌گیرد، لازم است در ابتدا نسبت به عضویت و ایجاد درخواست در این سامانه اقدام شود. برای دریافت فایل راهنمای استفاده از سامانه برای ایجاد درخواست خرده‌فروشی اینجا (فایل 9)  کلیک کنید.
 
2- مدارک موردنیاز برای دریافت پروانه خرده‌فروشی (جهت بارگذاری در سامانه جامع مديريت پروانه هاي صنعت برق) به شرح جدول زیر است.
 
1- مدارک ثبتی شرکت؛  اساسنامه شرکت؛
آگهی تاسیس شرکت (روزنامه رسمی)؛
تمامی آگهی‌های تغییرات شرکت از بدو تاسیس تا موعد درخواست پروانه؛
2- مدارک هویتی و تحصیلی هیات مدیره شرکت؛ کارت ملی و شناسنامه تمام اعضای هیات مدیره شرکت متقاضی؛
آخرین مدارک تحصیلی تمام اعضای هیات مدیره شرکت متقاضی؛
3- مدارک مالی شرکت؛ آخرین صورت مالی شرکت ممهور به   مهر حسابرس مستقل
4- تعهدات دارنده پروانه؛ فرم تعهدات دارنده پروانه خرده‌ فروشی (از اینجا (فایل 10) دانلود کنید با تاریخ و امضای مدیرعامل، در سربرگ شرکت؛ (تمام   صفحات مهر و امضا شود)
5- مدارک فعالیت بازرگانی برق؛ نمونه قراردادبا مصرف‌کنندگان نهایی/ مشترکین؛ (از اینجا دانلود کنید) ساختار تعرفه فروش برق پیشنهادی متقاضی؛ (در صورت نداشتن پیشنهاد خاص برای تعرفه، به استفاده از تعرفه‌های مصوب وزارت نیرو اشاره شود) پروانه بهره‌برداری؛ (برای متقاضیان   دارای این پروانه) آدرس اینترنتی متقاضی؛


 

3-متقاضی بایستی، پس از ثبت موفقیت‌آمیز درخواست پروانه خرده‌فروشی وضعیت درخواست خود را در سامانه تا ورود به وضعیت "در حال صدور" دنبال نماید. پس از ورود به این وضعیت، درخواست در کمیته ارزیابی پروانه‌های خرده‌فروشی مطرح شده و در صورت تایید پس از پاراف برای توشیح معاون محترم وزیر ارسال خواهد شد.

4- با صدرو پروانه، مدیرعامل شرکت راسا و یا نماینده رسمی شرکت- که به واسطه‌ی نامه‌ی رسمی از مدیر عامل (دارای تاریخ، شماره، امضا و مهر) به وزارت نیرو معرفی می‌شود- ، با در دست داشتن اصل فرم تعهدات پروانه خرده‌فروشی، بایستی به منظور دریافت اصل پروانه به حوزه ستادی وزارت مراجعه نماید.
در نهایت مفاد پروانه خرده‌فروشی صادره و تحویلی به متقاضی به 
این (فایل 11) صورت خواهد بود.