تماس با ما

نشانی:


  تهران، تقاطع بزرگراه نیایش و کردستان، ساختمان وزارت نیرو، طبقه هفتم، بال شرقی

 


دفتر
 

81606860 - 021
81606861 - 021


دورنگار
 

81606862 - 021


گروه تدوین نظام صلاحیت فنی و حرفه ای و صدور پروانه و مجوزها
 

81606832 - 021
-----------------------
81606642 - 021