لیست شرکت ها

 
ليست شرکتهاي داراي پروانه (داراي اعتبار) احداث نيروگاههاي متصل به شبکه بالاتر از 63 کيلوولت
ليست شرکتهاي داراي پروانه (داراي اعتبار) بهره برداري از نيروگاههاي متصل به شبکه بالاتر از 63 کيلوولت
ليست شرکتهاي داراي پروانه (داراي اعتبار) بهره برداري از نيروگاه­هاي متصل به شبکه پايين ­تر از 63 کيلوولت
ليست شرکتهاي داراي پروانه (داراي اعتبار) صلاحيت بهره برداري و نگهداري از نيروگاهها
ليست شرکتهاي داراي پروانه توزيع نيروي برق
ليست شرکتهاي داراي
پروانه انتقال برق
ليست شرکتهاي داراي پروانه صادرات و واردات برق
ليست شرکتهاي داراي پروانه خرده فروشي برق
ليست شرکتهاي داراي پروانه صدور تاييديه فني واحدهاي توليد پراکنده