- کتاب مروری بر 31 سال آمار انرژی کشور

سالنامه آمار انرژی کشور

کتاب  (مروری بر 30 سال آمار انرژی کشور ) در بر گیرنده مجموعه ای از داده های آماری است که در فواصل زمانی منظم از چند دهه گذشته جمع آوری شده و شامل بخش های  ذیل در قالب اکسل و پی دی اف  می باشد.