توسعه فناوري هاي نوين برق و انرژي

فهرست گزارش ها
 
سیستم های ذخیره ساز انرژی برای کاربرد در بخش برق  سال تهیه  1395
فناوری سیستم های هوا برد انرژی باد Airborne Wind Energy systems (AWESs) سال تهیه- 1395
تحليل عوامل مؤثر بر نوآوري و توسعة فناوري
نقشه راه  فناوری صنعت  برق سال تهیه -1394 
خلاصه پروژه نقشه راه فناوری وزارت نیرو 
اعمال محدوديتهاي سخت گيرانه انتشار كربن در نيروگاه هاي برق جديد سال تهیه - 1394
افزايش دادخواست هاي قضايي عليه برخي از كشورهاي اروپايي عضو معاهده منشور انرژي در ارتباط با انرژي هاي تجديدپذير سال تهیه - 1394
بازنگري در اهداف توسعه تجديدپذيرها در کشور آلمان سال تهیه -1394 
شرايط سرمايه گذاري و ساختار بازار در بخش انرژي جمهوري ارمنستان سال تهیه - خرداد 1394
سامانه بازیافت گاز فلر سال تهیه - تیر 1393
فناوری استحصال و جمع آوری دی اکسید کربن در کشور چین سال تهیه - خرداد 1393  
شیرین سازی آب با استفاده از فناوری های انرژی تجدیدپذیر   سال تهیه - اردیبهشت 1393
خلاصه پروژه نقشه راه فناوری وزارت نیرو    سال تهیه - خرداد 1392
بررسی منحنی یادگیری فناوری زیست توده سال تهیه - اردیبهشت 1390
بررسی منحنی یادگیری فناوری برق خورشیدی (فتوولتائیک) سال تهیه - مرداد 1389
بررسی منحنی یادگیری فناوری برق بادی سال تهیه - خرداد 1389
بررسی منحنی یادگیری فناوری پیل سوختی سال تهیه - آذر 1389
شناسايي فن‌آوريهاي جديد در زمينه توليد، انتقال و توزيع برق ترانسفورماتورهای اچ تی اس سال تهیه - 1387 
شناسایی فن آوریهای جدید در زمینه تولید،انتقال، و توزیع برق انتقال اطلاعات از طریق خطوط برق به مصرف کننده نهایی
سال تهیه-1387
ورود كابل‌هاي ابررساناي جديد به شبكه برق ژاپن سال تهیه -1387