چهار دهه ترازنامه انرژی

مجموعه کتب ترازنامه انرژی کشور

این کتاب توسط وزارت نيرو منتشر می گردد و در آن عملكرد بخش انرژي كشور به تصوير كشيده می شود و گزارشي از عملكرد چهل ساله ايران در بخش­هاي مختلف انرژي را ارائه مي­نمايد. اين گزارش علاوه بر اختصاص فصل­هايي به مباحث مرتبط به :
عرضه و تقاضاي نفت، سوخت­هاي جامد  ، انرژي هسته­اي،   گازطبيعي ، انرژي­هاي تجديدپذير ، انرژي و محيط زيست ، برق ، بهينه سازي مصرف انرژي

تحولات جهاني حاملهاي گوناگون انرژي نيز در اين كتاب مورد توجه خاص قرار گرفته و سيماي عرضه و تقاضاي جهاني انرژي ارائه می شود
.
========
 متن کتب با فرمت Pdf  و  جداول با فرمت اکسل
 

تراز نامه انرزی استانی سال 1372