اخبار

 پاکستان

پاکستان

1400/03/08

- افتتاح فاز 2­ نیروگاه هسته­ ای K-2 توسط نخست وزیر پاکستان