اخبار

 عربستان

عربستان

1400/10/19

- تولید بیش از 15000 گیگاوات ساعت برق از انرژی­های تجدیدپذیر تا سال2024