اخبار

عراق

عراق

1400/03/08

- تصمیم برای ساخت نیروگاه هسته‌ای در عراق
-نیروگاه سارکالا نشانه پیشرفت قابل ملاحظه منطقه اقلیم کردستان عراق در سوزاندن گاز همراه