اخبار

عراق

عراق

1401/05/11

- ساخت و راه‌اندازی پروژه بزرگ برق در عراق
- ساخت دو پروژه خورشیدی در عراق توسط چین
- امضای قرارداد اتصال برق بین عربستان سعودی و عراق