اخبار

روسیه

روسیه

1400/10/20

- ثبت رکورد جدید برای نیروگاه­های هسته­ ای در روسیه