اخبار

 ترکیه

ترکیه

1401/05/11

- تأمین مالی روسیه برای ساخت نیروگاه هسته­ای 20 میلیارد دلاریترکیه