اخبار

امارات متحده عربی

امارات متحده عربی

1401/02/21

- تکمیل ساخت نیروگاه زباله سوز شارجه
- صرفه جویی 1/3تراوات ساعت برق و 2/5 میلیارد گالن آب در 10 سال در بخش تجاری دبی
DEWA