اخبار

امارات متحده عربی

امارات متحده عربی

1400/10/07

- ارائه خدمات عربی توسط شرکت DEWA در الکسای آمازون
- بازی موش و گربه: توافق یک شرکت خصوصی امارات متحده عربی برای ساخت نیروگاه در ایران