تماس با ما

 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی
 نشانی : تهران، خیابان ولی عصر ، ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی درب جنوبی پارک ملت ساختمان  وزارت نیرو،  طبقه هفتم، بال شرقی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی
 
 تماس با دفتر  : 81606860
 نمابر                :81606862 
 ایمیل دفتر       : power_energy@moe.gov.ir