- تولید (پروانه ها)

پروانه، مجوزها و صلاحیت فعالیت در صنعت برق
 
نکات مهم درباره پروانه ها      تماس با ما
 
تولید انتقال توزیع  اطلاعیه
- پروانه  احداث نیروگاه - پروانه صادرات و واردات برق - پروانه توزیع برق - کار مزد 
- پروانه بهره برداری (تولید برق) - پروانه انتقال برق - پروانه بهره برداری
و نگهداری از شبکه توزیع
- حق الامتیاز

 
- پروانه بهره برداری و نگهداری (O&M) - پروانه بهره برداری و نگهداری از شبکه انتقال - پروانه خرده فروشی برق
( کتابچه راهنمایی توسعه مولدهای مقیاس کوچک)
 
- اطلاعیه ها/ دستورالعمل ها   - پروانه های گواهی ظرفیت  
- نمونه قراردادها