پروانه، مجوزها و صلاحیت فعالیت در صنعت برق
نکات مهم درباره پروانه ها           درباره ما
تولید   انتقال   توزیع    
پروانه  احداث نیروگاه      
پروانه بهره برداری (تولید برق)   پروانه انتقال برق   پروانه بهره برداری
و نگهداری از شبکه توزیع
 
پروانه بهره برداری و نگهداری (O&M)   پروانه بهره برداری و نگهداری
از شبکه انتقال
   
اطلاعیه ها/ دستورالعمل ها     پروانه خرده فروشی برق  
نمونه قراردادها        
    پروانه های گواهی ظرفیت    
تماس با ما