خرده فروشی

خرده فروشی و لیست شرکت های دارای پروانه خرده فروشی

 
ردیف صاحب پروانه مدت اعتبار* تصوير پروانه آدرس الكترونيكي شركت
1 توسعه پاك پويش پرشين شهريور 1393 http://clean-energy.ir/
2 تدبير انرژي آذر خرداد1394 http://tadanir.ir/
3 پارسيان نور ويژه شهريور 1392 http://www.nvco.org /
4 توسعه انرژي شمال و جنوب دي 1394 http://www.enerdens.ir/Fa/
5 شركت نيرو سرمايه دي 1394 http://niroosarmayeh.co/
6 شركت پگاه آفتاب دي 1394 http://pegaheaftab.com/
7 تأمين آتيه برق خراسان دي 1394 http://tamin-atieh.ir/
8 توسعه انرژي آواديس دي 1394 http://aedg.ir/
9 تجارت انرژي فردا دي 1394 http://fa.fietco.com/
10 بهين ارتباط مهر بهمن 1394 http://www.beheen.com/
11 انرژي گستر جم بهمن 1394 http://www.jedco.ir/fa/
12 توسعه مسير برق گيلان بهمن 1394 http://tmbg.ir/
13 تدبير سازان سرآمد بهمن 1394 http://pedc.ir/
14 توليد نيروي پرتو شمس تابان فروردين 1395 http://parto-shams.com/
15 نيروگاهي پارسيان نور ويژه فروردين 1395 http://www.tanirgroup.com/
16 نيرو پخش ايرانيان فروردين 1395 http://sciico.ir/
17 تعاوني كاركنان نيروگاه يزد ارديبهشت1395 http://www.takniroo.com/
18 مهندسين مشاور نگرانديش نوين ارديبهشت 1395 http://www.negarandish.ir
19 تبديل انرژي پايا ارديبهشت 1395 http://www.te-paya.com/
20 ساينا گستر پرديسان خرداد 1395 www.sainagostar.com
21 شفق سازان صنعت برق خرداد 1395 http://www.shanir.net/
22 پرشين اميد جي تير 1395 www.persian-energy.ir
23 توليد برق سنندج مپنا مهر 1395 http://www.mapnagroup.com
24 حافظان انرژي دانيال شفق مهر 1395  http://www.danial-he.com/
 
*يك‌سال پس از صدور