مولد مقیاس کوچک (1)

مولد مقیاس کوچک
 
اطلاعیه های نرخ پایه تبدیل انرژی   دستورالعمل و تعیین نرخ   عناوین زیر صفحه ها  
    مرکز توسعه تولید پراکنده
همکاران
صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق
مرکز توسعه تولید پراکنده (نيروگاه طرشت) انجمن CHP ایران
تفاهم نامه ها   بخش نامه ها و ابلاغیه ها  
 
گزارش ها   مولدهای مستقل  
  ابلاغیه ممنوعیت عقد قراردادخرید تضمینی با مولدهای مستعمل
مجوز تامین 1000 مگاوات