داخل کشور

 
سایت های مرتبط با صنعت برق ، نفت و گاز و انرژی های نو  
  انجمن ها

انجمن علمی انرژی بادی ایران
انجمن هسته ای انرژی ایران
انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران
انجمن مهندسی گاز ایران
انجمن سی ان جی
انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران

انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی

سازمان ها

- سازمان انرژيهاي نو ايران ( سانا)
- سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
- سازمان حفاظت محيط زيست

- سازمان ملی استاندارد ایران        
- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
- سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

- سازمان نظام مهندسی

شرکت ها

- شرکت بهینه سازی مصرف سوخت - شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

مراکز و موسسات پژوهشی

- مرکز پژوهش و توسعه فناوری‌های نفت کرمانشاه        
- مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
- موسسه پژوهشی علوم و فناوری
- موسسه مطالعات بین المللی انرژی

 

وزارتخانه ها

- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- وزارت علوم تحقیقات وفناوری
- وزارت نفت
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- وزارت نیرو

پژوهشگاه ها