توسعه فناوری های نوین برق و انرژی

سال 1395
ایجاد سیستم جامع توسعه فناوری های برق
طرح جامع توسعه فناوری های سازگار با محیط زیست در بخش برق با همکاری جایکا
ادامه تدوین مسیر راه فناوری های صنعت برق
ایجاد سیستم رصد فناوری های نوین صنعت برق

 
سال 1394

مدیریت پروژه آینده پژوهی صنعت برق
اولویت بندی سالانه طرح های تحقیقاتی
همکاری با کمیسیون انرژی شورای عالی عتف در طرح های کلان ملی
مشارکت در جلسات راهبری تحقیقات و فناوری
مدیریت پروژه تدوین طرح جامع شناسایی، به کارگیری و بومی سازی فناوریهای سازگار با محیط زیست در صنعت برق ایران با همکاری جایگاه ژاپن
مدیریت پروژه پیشنهاد تدوین سیاست ها و راهکارهای حمایت از فناوری های سازگار با محیط زیست در بخش برق
پیگیری و نظارت بر تدوین برنامه های عملیاتی مرتبط با اقتصاد مقاومتی
ترجمه متون و تهیه گزارش های موردی و پاسخ به نامه ها

سال 1393
نظارت بر حسن اجراي برنامه ساليانه، برنامه پنجم و سند چشم انداز وزارت نيرو و ارزيابي عملكرد صنعت برق و شركت‌هاي تابعه   
فعالیت :
تدوین گزارش عملکرد استراتژیها و سیاستهای سند چشم انداز در بخش برق و انرژی
آينده پژوهي صنعت برق، اولويت‌بندي طرح‌هاي تحقيقاتي و تدوين سياست‌ها و راهكارهاي حمايت از فناوري‌هاي سازگار با محيط‌ زيست در بخش برق
فعالیت :
مديريت پروژه آينده پژوهي صنعت برق
 - اولويت بندي سالانه طرح هاي تحقيقاتي
 - مديريت پروژه پيشنهاد تدوين سياست ها و راهكارهاي حمايت از فناوري هاي سازگار با محيط زيست در بخش برق
 - برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی
فعالیت:
- پیگیری و نظارت بر تدوین برنامه های عملیاتی مرتبط با اقتصاد مقاومتی
 سال 1392
پروژه ها 
-
تشكيل كارگروه تحقق مسیر راه فناوری های صنعت برق کشور  
 گزارشات
- بررسي فناوري هاي تجديد پذير
- بررسي تعرفه هاي انرژي هاي تجديد پذير
- نقشة راه فناوري صنعت برق در افق 1404
- بررسي اسناد بالادستي : سند ملي توسعة برق بادي  - توسعة‌ انرژي هاي تجديد پذير -     ذخيره ساز هاي انرژي

همکاری با سایر نهادها و سازمانهای مرتبط
  تصويب و تبادل تفاهم نامة همكاري علمي، پژوهشي و فناوري وزارتين نفت و نيرو
  تدوين بخش برق و انرژي تفاهم نامه همكاري وزارت نيرو و ستاد ويژه نانو در مورد توسعه فناوري نانو
  پيشنهاد دو پروژه براي استفاده از خدمات مشاوره اي جايكا
 سال 1391  
 پروژه ها
  فاز دوم مسیر راه فناوری های صنعت برق کشور  
  تدوين و پياده سازي مدل اكتساب فناوري هاي اولويت دار صنعت برق
  پياده سازي  مدل شناسایی و ارزیابی تکنولوژی های نوین، مورد نیاز و کلیدی صنعت برق
  بررسي سه محصول نرم افزارهاي بين المللي در عرصة ارزيابي تكنولوژي(تحليل و بررسي نقاط ضعف و قوت آنها براي استفاده در مدل بومي
   ( تدوين شده در گروه)

   گزارشات
  
تکنولوژی موتور و توربین گاز سوز و تحولات آن در جهان
   تکنولوژی توربین آبی و  بادی تحولات آن در جهان
   تدوين بخش انرژی و محیط زیست (داخلي و خارجي) ترازنامه انرژی کشوربررسي برنامه جامع آلودگي هوا در 5 كلانشهر كشور 
   بررسي برنامه جامع آلودگي هوا در 5 كلانشهر كشور 

   همکاری با سایر نهادها و سازمانهای مرتبط
     تدوين تفاهم نامة همكاري علمي، پژوهشي و فناوري وزارتين نفت و نيرو
     تكميل و ارائه طرح فناوري  در شوراي عتف
     تشكيل كارگروه برق و انرژي مطالعات تدوين استراتژي وزارت نيرو
     بررسي طرح هاي فناوري هاي اولويت دار صنعت برق
 
سال 1390
پروژه ها
فاز اول مسیر راه فناوری های صنعت برق کشور
تعيين شاخص هاي ارزيابي جايگاه فعلي فناوري صنعت برق كشور (1389-1390)
تحلیل عوامل موثر بر نوآوری و توسعه فناوری صنعت برق کشور با استفاده از روش مدل سازی عامل محور (Agent base ) (1389-1390)
تدوین مدل شناسایی و ارزیابی تکنولوژی های نوین، مورد نیاز و کلیدی صنعت برق با رویکرد امکان جذب و توسعه در کشور و در راستای برنامه ریزی کلان کشور (1389-1390)
 
  گزارشات
  تکنولوژی موتور و توربین گاز سوز و تحولات آن در جهان
  تکنولوژی توربین آبی و  بادی تحولات آن در جهان
  تدوین بخش انرژی و محیط زیست ( داخلی و خارجی ) ترازنامه انرژی کشور
  بررسی فناوری جمع آوری و ذخیره سازی کربن CCS در قالب سازوکار توسعه پاک ( اجلاس ابوظبی )
  تکمیل و ارائه طرح فناوری CCS در شورای عتف
  بررسی وضعیت انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای در سال پایه و سال پایان برنامه پنجم

همکاری با سایر نهادها و سازمانهای مرتبط
 سیاستگذاری و تعیین فناوری های اولویت دار کلان برق و انرژی در شورای عتف ( 10 فناوری )
  تشکیل کار گروه برق و انرژی مطالعات تدوین استرانژی وزارت نیرو
  تدوین مدل فرآیند و عملکرد سیستم و سطوح پایایی و تعیین سطح قابل قبول پایایی