گروه اقتصاد برق

گروه اقتصاد برق 1396 ( برنامه های عملیاتی)

 گروه برنامه ریزی جامع و برآورد تقاضای برق و انرژی  ( برنامه های عملیاتی)
سال 1395
مطالعات جامع و یکپارچه برنامه ریزی کلان کشور تا افق 1420
برنامه ریزی جامع آب و لنرژی با همکاری ذفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا
نظارت بر قراردادهای برنامه ریزی کلان انرژی و مبادلات برق و گاز با کشورهای همسایه
همکاری در برنامه ریزی مبادلات برون مرزی برق

 
سال 1394    

تدوین برنامه ششم توسعه کشور در بخش برق و انرژی و برنامه های بلند مدت انرژی کشور
تدوین برنامه جامع انرژی کشور و بازنگری دوره ای آن
تهیه و اجرای مدلهای برنامه ریزی در بخش های عرضه و تقاضا و انتشار نتایج آن
راهبری مطالعات مربوط به تولید همزمان برق و آب شیرین
تهیه و اجرای مدلهای برنامه ریزی در بخش های عرضه و تقاضا و انتشار نتایج آن
مشارکت در راهبری بر قرارداد پژوهشگاه نیرو در مورد تبادلات برون مرزی
رسیدگی به موضوعات مربوط به تبدلات برون مرزی برق
ترجمه متون و تهیه گزارش های موردی و پاسخ به نامه ها

سال  1393    

تدوين برنامه ششم توسعه كشور در بخش برق و انرژي و برنامه‌هاي بلندمدت انرژي كشور
مطالعات جامع و يكپارچه برنامه ريزي كلان انرژي كشور تا افق 1420
توسعه و اجراي مدل‌هاي مورد نياز براي برنامه‌ريزي در بخش برق و انرژي  فعالیت ها :
اجراي مدل  MESSAGE     (مرحله 2)
مطالعات تولید همزمان برق و آب شیرین
  فعالیت ها : راهبری مطالعات مربوط به تولید همزمان برق و آب شیرین
مطالعات تبادلات برون مرزی
  فعالیت ها: مشارکت در راهبری بر قرارداد پژوهشگاه نیرو در مورد تبادلات برون مرزی
تبادلات برون مرزی برق
  فعالیت ها: رسیدگی به موضوعات مربوط به تبادلات برون مرزی برق

سال  1392   سال 1391
پروژه ها:
تشكيل كارگروه تحقق مسیر راه فناوری های صنعت برق کشور  
گزارشات:
بررسي فناوري هاي تجديد پذير
بررسي تعرفه هاي انرژي هاي تجديد پذير
بررسي اسناد بالادستي
 
سند ملي توسعة برق بادي - توسعة‌انرژي هاي تجديد پذير- ذخيره ساز هاي انرژي
تکمیل اطلاعات مورد نیاز جهت اجرای مدل عرضه انرژی کشور
امکان سنجی استفاده از سامانه تصمیم یارکارون و دز و نرم افزار vista برای تامین برق از نیروگاه برق آبی سیستم کارون و دز
مدلسازی و برنامه ریزی سیستم عرضه برق کشور در سناریوهای مختلف
مدلسازی و برنامه ریزی سیستم عرضه برق و انرژی کشور در سناریوهای مختلف
سال 1390   سال 1389

جمع آوری و تکمیل اطلاعات بخش های نفت و فرآورده های نفتی و زغال سنگ به منظور اجرای مدل Message
جمع آوری و تکمیل اطلاعات بخش گاز طبیعی به منظور اجرای مدل Message
جمع آوری اطلاعات بخش انرژی های تجدید پذیر
مدلسازی و برنامه ریزی سیستم عرضه برق کشور با استفاده از مدل
Message
ایجاد ساختار اولیه سیستم مرجع انرژی کشور 

تكميل و اجراي مدل كوتاه مدت مبادلات برق با كشورهاي همسايه در محيط نرم افزار GAMS

تكميل اطلاعات بخش هاي گاز طبيعي، نفت، فرآورده هاي نفتي و زغال سنگ براي استفاده در مدل MESSAGE

جمع آوري اطلاعات سيستم عرضه برق هسته اي براي استفاده در مدل MESSAGE

جمع آوري اطلاعات سيستم بيوالكتريسيته (برق زيستي) براي استفاده در مدل MESSAGE

تشكيل پايگاه اطلاعاتي بخش عرضه انواع انرژي براي مدل MESSAGE و اجراي اين مدل تحت سناريوهاي مختلف

بررسي معاهده منشور انرژي (ECT ) در حوزه برق (فرصت و تهديدها، قوت و ضعفها)

بروزرساني اطلاعات فني - اقتصادي انواع نيروگاههاي حرارتي و تجديدپذير در نرم افزار WASP

 سال 1389  

تكميل و اجراي مدل كوتاه مدت مبادلات برق با كشورهاي همسايه در محيط نرم افزار GAMS

تكميل اطلاعات بخش هاي گاز طبيعي، نفت، فرآورده هاي نفتي و زغال سنگ براي استفاده در مدل MESSAGE

جمع آوري اطلاعات سيستم عرضه برق هسته اي براي استفاده در مدل MESSAGE

جمع آوري اطلاعات سيستم بيوالكتريسيته (برق زيستي) براي استفاده در مدل MESSAGE

تشكيل پايگاه اطلاعاتي بخش عرضه انواع انرژي براي مدل MESSAGE و اجراي اين مدل تحت سناريوهاي مختلف

بررسي معاهده منشور انرژي (ECT ) در حوزه برق (فرصت و تهديدها، قوت و ضعفها)

بروزرساني اطلاعات فني - اقتصادي انواع نيروگاههاي حرارتي و تجديدپذير در نرم افزار WASP
 

سال 1388  
ترجمه اساسنامه آژانس بين المللي انرژيهاي نو (تازه تاسيس) و بررسي ضرورت و نحوه عضويت ايران در آن
ارزيابي و مقايسه فني - اقتصادي احداث خطوط انتقال برق و گاز
تهيه ساختار كلي طرح جامع انرژي كشور و بررسي روشهاي كلي برنامه ريزي جامع انرژي در كشورهاي ديگر 
تهيه گزارش مقايسه فني – اقتصادي سيستم هاي خنك كننده از نوع خشك براي نيروگاه ها
تهيه گزارش بررسي امكان فني توليد آب شيرين با استفاده از بازيافت حرارت در نيروگاههاي توربين گازي با راندمان پايين در برخي از مناطق نيازمند به آب شيرين
تهيه اطلاعات بخشهاي گاز طبيعي، نفت، فرآورده هاي نفتي و زغال سنگ براي استفاده در مدل MESSAGE
(مدلبرنامه ريزي سيستم عرضه انرژي) و تهيه نرم افزار ترسيم سيستم عرضه انرژي توسط مؤسسه پژوهش و مديريت در برنامه ريزي انرژي دانشگاه تهران
بررسي و تحليل احداث واحدهاي توليد پراكنده متوسط در پستهاي انتقال كشور و تاثير آن در كاهش تلفات كل شبكه
تهيه گزارش تدوين نقشه راه توسعه مبادلات برق ايران با كشورهاي همجوار و مدلسازي مبادلات كوتاه مدت برق
تهيه گزارش ارزيابي اقتصادي امكان سنجي ذخيره سازي گاز بصورت LNG به منظور تامين نياز نيروگاهي در فصول سرد
مشاركت در تهيه و ارزيابي تفاهم نامه و برنامه كاري بخش انرژي اجلاس وزراي  صنايع كشورهاي D8
تهيه گزارش ارزيابي عملكرد و ميزان تحقق تكاليف بخش برق برنامه چهارم توسعه كشور براي كميته پايش برنامه چهارم
 سال 1387
آشنايي و كسب دانش فني جهت اجراي مدل هاي انرژي ( مانند WASP و MESSAGE ) به منظور برنامه ريزي هاي بلند مدت و ميان مدت در بخش انرژي
اجراي مدل هاي موجود در گروه ( WASP,EFOM و MESSAGE ) به منظور برنامه ريزي هاي بلند مدت و میان مدت در  بخش انرژي
بررسي و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از اجراي مدل هاي انرژي
بررسي سوخت نيروگاه ها (شامل تعيين مقدار  و نوع سوخت مورد نياز نيروگاه ها در يك برنامه بلند مدت )
بررسي پتانسيل هاي كوتاه مدت و بلند مدت مبادلات برق با كشورهاي همسايه و تهيه مدلي براي برنامه ريزي مبادلات 
تعيين سهم نيروگاه هاي فسيلي (شامل نيروگاههاي زغالسوز) با توجه به تكنولوژي و نوع سوخت در يك برنامه بلند 
تعيين سهم انرژي هاي تجديدپذير و ابي در يك برنامه بلند مدت
بررسي اثرات تغيير در پارامترهايي مانند قيمت سوخت٬ راندمان و هزينه هاي سرمايه گذاري (به خصوص در انرژي های تجديدپذير) بر برنامه ريزي كلان بخش برق و تركيب بهينه نيروگاه ها 
بررسي تاثير اعمال محدوديت هاي زيست محيطي بر تركيب بهينه نيروگاهي
تحليل فني و اقتصادي امكان ذخيره سازي LNG به منظور تامين نياز نيروگاه ها در فصول سرد