گزارش پروژه برآورد تقاضای بار الکتریکی

B: استخراج منحنی بار روشنایی مشترکین صنعتی
3- محاسبه سهم مؤلفه­ هاي مصرف برق (سرمايش، روشنايي، ...) به تفكيك بخش­هاي مصرف
تجاری - خانگی - عمومی
4- توزيع مصرف انرژي الكتريكي در نواحي بار، براساس داده­هاي ثبات
5- تحليل داده­هاي پرسشنامه به تفكيك بخش­هاي مصرف:
A : تجزيه و تحليل اطلاعات پرسشنامه هاي مشتركين بخش كشاورزي به تفكيك استان
- بوشهر
- تهران
- اصفهان
- خوزستان
- زنجان
- سمنان
- سیستان و بلوچستان
- فارس

- قم
- کردستان
-کرمانشاه
- کهکیلویه و بویر احمد
- خراسان

 
- گلستان
- هرمزگان
- همدان
- اصفهان
B: تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پرسشنامه هاي مشتركين خانگی
C: تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پرسشنامه هاي مشتركين بخش خدمات - اقليم گرم و خشک به تفكيك استان
 
 
D: تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پرسشنامه هاي مشتركين بخش خدمات - اقليم سرد به تفكيك استان  
- اراک
- پاوه - ایلام - قزوین
- شاهرود
- مشکین شهر
- مراغه
 
E: تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پرسشنامه هاي مشتركين بخش خدمات - اقليم معتدل و مرطوب، به تفكيك استان
 
- قشم    
F: تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پرسشنامه هاي مشتركين بخش خدمات - اقليم گرم و مرطوب، به تفكيك استان  
- انزلی - آمل - لاهیجان - رشت - گرگان  
 6 - پيش بيني تقاضاي انرژي الكتريكي طي 95-1386 به تفكيك بخش­هاي مصرف
7 - پيش­بيني تقاضاي بار الكتريكي و منحني تداوم بار (LDC) كل كشور طي 95-1386