دهه 90 نمودار جریان برق، انرژی و انتشار آلاینده ها