مروری بر 28سال آمار انرژی کشور  (94-1367)
سری زمانی آمار و اطلاعات انرژی کشور در خصوص ذخایر، عرضه، مبادلات و تقاضا میباشد که می تواند مبنای دقیقی برای تصمیم گیری، برنامه ریزی و سیاستگذاری در بخش انرژی باشد.
نفت خام و فرآورده های نفتی:
توليد، صادرات، سوآپ و خوراك پالايشگاه ظرفيت اسمي پالايشگاه ها، مصرف، هزينه حمل،نفت كوره و..........
گاز طبيعي :
توليد گاز غني ، گاز سبك، شبكه و انشعاب، صادرات و واردات، مصرف به تفكيك بخش هاي اقتصادي، قيمت متوسط  و.........
 برق و انرژی های تجدیدپذیر:
نيروگاه ها، واحدهاي مولد برق، صنايع بزرگ، خطوط انتقال، مصارف داخلي نيروگاه ها، روند صادرات و واردات،مشتركين، تعداد ترانسفورماتورها و......
زغال سنگ و فرآورده های حاصل از آن و بیوماس جامد:
استخراج زغال سنگ، مصرف، گاز كك،  قطران، توليد، واردات و صادرات، كنسانتره زغال سنگ، سوختهاي جنگلي و.......
دسترسی به مجموعه فایل ها
 
فرمت اکسل
 - بخش برق
- بخش گاز طبیعی
- بخش محیط زیست

- بخش زغال سنگ و بیوماس جامد
- بخش نفت و فرآورده های نفتی