تراز 83

ترازنامه انرژی سال 1383
متن و جداول 

فایل پی دی اف
ترازنامه انرژی سال 83 

 
جداول
 بخش داخلی
-
بخش ترازنامه و روند شاخص هاي
عمده اقتصاد انرژی
- نفت
- گاز طبیعی
- برق
-  زغال سنگ
-  انرژی های تجدیدپذیر
-  انرژی های هسته ای

-  انرژی و محیط زیست
-  بهینه سازی عرضه و تقاضای انرژی
جداول
بخش جهانی
- انرژی و محیط زیست
- برق
- شاخص های انرژی و تراز انرژی
- زغال سنگ
- گاز طبیعی
- نفت
- جداول ذخایر و تولید اورانیوم

 
 
فایل اکسل موجود نمی باشد