مروری بر 30 سال آمار انرژی کشور

سری زمانی آمار و اطلاعات انرژی کشور
کتاب حاضر در بر گیرنده مجموعه ای از داده های آماری است که در فواصل زمانی منظم از چند دهه گذشته جمع آوری شده و شامل بخش های  ذیل در قالب اکسل و پی دی اف  می باشد.

 
اکسل
- بخش نفت و فرآورده های نفتی
- بخش گاز طبیعی
- بخش برق
- بخش زغال سنگ و بیوماس جامد
- بخش محیط زیست