فهرست گزارش ها
 
سیستم های ذخیره ساز انرژی برای کاربرد در بخش برق  سال تهیه  1395
فناوری سیستم های هوا برد انرژی باد Airborne Wind Energy systems (AWESs) سال تهیه- 1395
تحليل عوامل مؤثر بر نوآوري و توسعة فناوري
نقشه راه  فناوری صنعت  برق سال تهیه -1394 
خلاصه پروژه نقشه راه فناوری وزارت نیرو 
اعمال محدوديتهاي سخت گيرانه انتشار كربن در نيروگاه هاي برق جديد سال تهیه - 1394
افزايش دادخواست هاي قضايي عليه برخي از كشورهاي اروپايي عضو معاهده منشور انرژي در ارتباط با انرژي هاي تجديدپذير سال تهیه - 1394
بازنگري در اهداف توسعه تجديدپذيرها در کشور آلمان سال تهیه -1394 
شرايط سرمايه گذاري و ساختار بازار در بخش انرژي جمهوري ارمنستان سال تهیه - خرداد 1394
سامانه بازیافت گاز فلر سال تهیه - تیر 1393
فناوری استحصال و جمع آوری دی اکسید کربن در کشور چین سال تهیه - خرداد 1393  
شیرین سازی آب با استفاده از فناوری های انرژی تجدیدپذیر   سال تهیه - اردیبهشت 1393
خلاصه پروژه نقشه راه فناوری وزارت نیرو    سال تهیه - خرداد 1392
بررسی منحنی یادگیری فناوری زیست توده سال تهیه - اردیبهشت 1390
بررسی منحنی یادگیری فناوری برق خورشیدی (فتوولتائیک) سال تهیه - مرداد 1389
بررسی منحنی یادگیری فناوری برق بادی سال تهیه - خرداد 1389
بررسی منحنی یادگیری فناوری پیل سوختی سال تهیه - آذر 1389
شناسايي فن‌آوريهاي جديد در زمينه توليد، انتقال و توزيع برق ترانسفورماتورهای اچ تی اس سال تهیه - 1387 
شناسایی فن آوریهای جدید در زمینه تولید،انتقال، و توزیع برق انتقال اطلاعات از طریق خطوط برق به مصرف کننده نهایی
سال تهیه-1387
ورود كابل‌هاي ابررساناي جديد به شبكه برق ژاپن سال تهیه -1387