وزارت نیرو
معاونت امور برق و انرژی
دفتر برنامه ریزی اقتصاد کلان برق و انرژی

مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان برق و انرژي   
 
محمدعلي شفيع زاده
پست الكترونيكي: farmad@moe.gov.ir 
معاون مدير كل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان برق و انرژي 
مصطفي توانپور پاوه
پست الكترونيكي: m.tavanpour@moe.gov.ir
شرح وظایف
گروه  آمار و ترازنامه
 
گروه تدوین نظام صلاحیت فنی و حرفه ای
و صدور پروانه و مجوزها
گروه برنامه ريزي و نظارت


 
گروه اقتصاد برق

 
مدیر گروه
- فیروزه امینی:81606935
amini@moe.gov.ir
کارشناسان
- پانته آ سلیمانپور: 81606829
 soleimanpour@moe.gov.ir  - لیدا صابر فتاحی:
81606826
saberfatahi@moe.gov.ir
- نسرین قهرمانی
81606897

ngghahramani@moe.gov.ir
 
مدیرگروه
- خليل كاظمي:
81606832
khkazemi@moe.gov.ir

کارشناسان
- محمدرضا غلامي:
81606642
mrgholami@moe.gov.ir
مدیر گروه
- كامبيز رضاپور:
 
rezapoor@moe.gov.ir
کارشناسان
 - عليرضا عبدالله شيرازي

 shirazi@moe.gov.ir 
- ندا رفيعي پارسا:

parsa@moe.gov.ir
 - شبنم قراچورلو

gharachorloo@moe.gov.ir
 
مدیرگروه
- رضا گودرزی راد: 81606834 
rad@moe.gov.ir

 
- سمیه داراب: 81606041
darab@moe.gov.ir 
 
 
 
  تاریخ روز آمد: 1396/08/10